Zallinger interpolacija

Članki: teorij

Zallinger interpolacija

Knjižnica

Missing Link

Evolution

Marca napredku po znameniti ilustrator znanstvenih Rudolf Zallinger prikazuje manjkajoče povezave na poti k prihodnosti Homo Sapiens.

Na matematičnem področju numerične analize, interpolacija je metoda gradnji novih podatkovnih točk v območju diskretni nabor znanih podatkovnih točk.

V tehniki in znanosti, velikokrat se je število podatkovnih točk, pridobljen z vzorčenjem ali poizkusov, ki predstavljajo vrednosti funkcijo za omejeno število vrednosti neodvisne spremenljivke. Pogosto je potrebna za interpolacijo (npr. ocena) vrednost te funkcije za vmesne vrednosti neodvisne spremenljivke. To je mogoče doseči s prilagajanjem krivulje ali regresijsko analizo.

Z uporabo interpolacijske metode, ki je sestavni del njene Edge Analytics® Program, SPI ugotovil, da moderna doba pomorskim prometom je manjkajoči člen - tistega, katerega rešitev vključuje nizi ali "roji" iz tovornega plovila ekspresno, ki lahko prevažajo zabojnike na velikih hitrostih: tako, Seaphantom.

Interpolacija