Učinek: Fast Ferries

Projekcije: Fast Ferries

Vpliv na trg Fast Ferry

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

FAST FERRY: Predvidena TRG POVZETEK
 
 
Tržni deležPotnikiPlovilaPrihodki @ 12 / oseboExpenseČisti dobiček
10% WO penetracija57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO penetracija114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO penetracija172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Predvidena Izkaz poslovnega izida

FAST FERRY: Predvidena IZIDA
 
 
 
# Čolnov ga razvili3383170234301
Tržni delež1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Prodaja43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Obratovalni stroški-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Bruto marža19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Amortizacija-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G &-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Prihodki od obresti22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
Odhodki za obresti-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Dohodek pred obdavčitvijo9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Davek-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Čisti dobiček6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Amortizacija852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Prihodki od obresti-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
Odhodki za obresti3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Davek2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Čisti dobiček12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Predvidena bilanca

FAST FERRY: bilance stanja
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
SREDSTVA
Kratkoročna sredstva
Preverjanje / varčevanje1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
Terjatve439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
popis100,000251,000513,000706,000908,000
Druga kratkoročna sredstva25,00025,00025,00025,00025,000
Skupaj gibljiva sredstva1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Osnovna sredstva
strošek100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd Depr-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Neto osnovna sredstva99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
SKUPAJ SREDSTVA100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
OBVEZNOSTI IN KAPITAL
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Računi plačljivo247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Druge kratkoročne obveznosti50,00050,00050,00050,00050,000
Skupaj kratkoročne obveznosti297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Dolgoročne obveznosti89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Obveznosti skupaj89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Kapital
Skupno Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Vplačani kapital v4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Preneseni čisti dobiček6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Skupaj kapital11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Predvidena Denarni tok

FAST FERRY: Predvidena IZKAZ
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
POSLOVNE DEJAVNOSTI
Čisti dobiček6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Prilagoditve za zbliževanje neto dohodka
neto denarnih poslov, ki jih:
Sprememba:
Terjatve-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Računi plačljivo247,632381,428685,145549,029605,392
Druga kratkoročna sredstva-25,000----
Amortizacija852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
popis-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
Druge obveznosti50,000----
Čisti denarni tok, ki ga POSLOVANJU6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
NALOŽBENJE
oprema-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Čisti denarni tok, ki ga NALOŢBENJU-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
LTD posojila99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD odplačevanjem-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
Lastniški Prispevki5,000,0003,000,0002,000,000--
Izplačilo dividend-----
Čisti denarni tok, ki ga financiranju dejavnosti94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Čisti denarni tok povečal za obdobje1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Denarna sredstva na začetku obdobja-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Denarna sredstva na koncu obdobja1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Povzetek