Učinek: Fast Offshore

Projekcije: Hitre Offshore Services

Vpliv na morju Fast trgu

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

FAST offshore storitev: Predvidena Sumarni
 
DelitiHelosPrihodki / plovila / MoprihodkiExpenseČisti dobiček
10% Delež110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Delež218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Delež326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Predvidena Izkaz poslovnega izida

FAST offshore storitev: Predvidena POSLOVNEGA IZIDA
 
# Čolnov ga razvili2577180335542
Tržni delež
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Prodaja51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Obratovalni stroški-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
Bruto marža33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Amortizacija-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G &-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
Prihodki od obresti536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Odhodki za obresti-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Dohodek pred obdavčitvijo29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Davek-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Čisti dobiček21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Amortizacija214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Prihodki od obresti-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
Odhodki za obresti724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Davek7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Čisti dobiček29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Predvidena bilanca

FAST offshore storitev: bilance stanja
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
SREDSTVA
Kratkoročna sredstva
Preverjanje / varčevanje26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Terjatve516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
popis57,000177,000417,000774,0001,251,000
Druga kratkoročna sredstva25,00025,00025,00025,00025,000
Skupaj gibljiva sredstva27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Osnovna sredstva
strošek57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd Depr-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Neto osnovna sredstva56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
SKUPAJ SREDSTVA84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
OBVEZNOSTI IN KAPITAL
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Računi plačljivo183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Druge kratkoročne obveznosti50,00050,00050,00050,00050,000
Skupaj kratkoročne obveznosti233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Dolgoročne obveznosti20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Obveznosti skupaj20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Kapital
Skupno Stock4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Vplačani kapital v42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Preneseni čisti dobiček16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Skupaj kapital63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Predvidena Denarni tok

FAST offshore storitev: Predvidena Denarni tok
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
POSLOVNE DEJAVNOSTI
Čisti dobiček12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Prilagoditve za zbliževanje neto dohodka
neto denarnih poslov, ki jih:
Sprememba:
Terjatve-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Računi plačljivo183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Druga kratkoročna sredstva-25,000
Amortizacija214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
popis-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Druge obveznosti50,000
Čisti denarni tok, ki ga POSLOVANJU21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
NALOŽBENJE
oprema-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Čisti denarni tok, ki ga NALOŢBENJU-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
LTD posojila24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD odplačevanjem-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Lastniški Prispevki46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Izplačilo dividend-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Čisti denarni tok, ki ga financiranju dejavnosti62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Čisti denarni tok povečal za obdobje26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Denarna sredstva na začetku obdobja-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Denarna sredstva na koncu obdobja26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Povzetek