Učinek: Fast Response

Projekcije: Fast Response

Ta oddelek je trenutno v gradnji, medtem ko se posodablja s nove podatke 2012. Pričakujemo, da se je vpliv poglavje končano do konca januarja.

Vpliv na trg Fast Response

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

FAST FREIGHT: Predvidena TRG POVZETEK
 
 
Tržni deležDelež dohodkaPlovilaPrihodki SPSP ExpenseČisti dobiček SPDobiček / plovila
1% Delež1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Delež2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Delež3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Delež5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Delež6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Predvidena Izkaz poslovnega izida

FAST FREIGHT: Predvidena IZIDA
 
 
# Čolnov ga razvili3061115213384
Tržni delež0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Prodaja48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Obratovalni stroški-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
Bruto marža26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
Amortizacija-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G &-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Prihodki od obresti164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Odhodki za obresti-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Dohodek pred obdavčitvijo18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Davek-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Čisti dobiček12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Amortizacija777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Prihodki od obresti-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Odhodki za obresti2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Davek5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Čisti dobiček21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Predvidena bilanca

FAST FREIGHT: bilance stanja
 
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
SREDSTVA
Kratkoročna sredstva
Preverjanje / varčevanje8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Terjatve481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
popis91,000185,000348,000643,0001,157,000
Druga kratkoročna sredstva25,00025,00025,00025,00025,000
Skupaj gibljiva sredstva8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Osnovna sredstva
strošek91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Depr-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Neto osnovna sredstva90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
SKUPAJ SREDSTVA99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
OBVEZNOSTI IN KAPITAL
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Računi plačljivo220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Druge kratkoročne obveznosti50,00050,00050,00050,00050,000
Skupaj kratkoročne obveznosti270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Dolgoročne obveznosti81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Obveznosti skupaj81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Kapital
Skupno Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Vplačani kapital v4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Preneseni čisti dobiček12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Skupaj kapital17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Predvidena Denarni tok

FAST FREIGHT: Predvidena IZKAZ
 
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
POSLOVNE DEJAVNOSTI
Čisti dobiček12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Prilagoditve za zbliževanje neto dohodka
neto denarnih poslov, ki jih:
Sprememba:
Terjatve-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Računi plačljivo220,325232,149417,612789,8111,422,368
Druga kratkoročna sredstva-25,000----
Amortizacija777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
popis-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Druge obveznosti50,000----
Čisti denarni tok, ki ga POSLOVANJU13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
NALOŽBENJE
oprema-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Čisti denarni tok, ki ga NALOŢBENJU-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
LTD posojila90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD odplačevanjem-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Lastniški Prispevki5,000,0003,000,0002,000,000--
Izplačilo dividend-----
Čisti denarni tok, ki ga financiranju dejavnosti86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Čisti denarni tok povečal za obdobje8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Denarna sredstva na začetku obdobja-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Denarna sredstva na koncu obdobja8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Povzetek