Učinek: Fast Touring

Projekcije: Hitro Touring

Vpliv na trg Fast Touring

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

FAST TOURING: TRG PROJEKCIJA POVZETEK
 
 
 
 
Tržni deležPotnikiPax / danIzvaja / danPlovilaPax / RunSkupaj prihodkiCelotni stroškiČisti dobiček
2010 SKUPAJ18,418,1571,307,689,133
10% Delež1,841,8165,0461,26212710130,768,91371,351,20059,417,713
20% Delež3,683,63110,0922,52319014261,537,827108,672,400152,865,427
30% Delež5,525,44715,1383,78525415392,306,740145,277,840247,028,900

Predvidena Izkaz poslovnega izida

FAST TOURING: Predvidena DOHODEK STATMENT
 
# Čolnov ga razvili104070100127
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Prodaja10,296,76541,598,93074,254,090109,259,589142,922,469
Obratovalni stroški-3,848,504-15,547,956-27,753,101-40,836,706-53,418,495
Bruto marža6,448,26126,050,97446,500,98968,422,88389,503,974
Amortizacija-256,944-3,840,278-12,920,139-21,954,861-30,834,722
G &-936,367-3,782,925-6,752,520-9,935,851-12,997,087
Prihodki od obresti85,916197,770241,698276,926382,671
Odhodki za obresti-900,000-4,350,000-9,000,000-12,750,000-15,330,000
Dohodek pred obdavčitvijo4,440,86514,275,54218,070,02724,059,09730,724,835
Davek-1,332,259-4,282,663-5,421,008-7,217,729-9,217,451
Čisti dobiček3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Amortizacija256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
Prihodki od obresti-85,916-197,770-241,698-276,926-382,671
Odhodki za obresti900,0004,350,0009,000,00012,750,00015,330,000
Davek1,332,2594,282,6635,421,0087,217,7299,217,451
Čisti dobiček5,511,89322,268,04939,748,46858,487,03276,506,887

Predvidena bilanca

FAST TOURING: bilance stanja
 
 
r 4
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
SREDSTVA
Kratkoročna sredstva
Preverjanje / varčevanje4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411
Terjatve102,968415,989742,5411,092,5961,429,225
popis30,250120,500210,625300,750381,750
Druga kratkoročna sredstva25,00025,00025,00025,00025,000
Skupaj gibljiva sredstva4,454,0356,154,1867,470,3968,772,46113,615,386
Osnovna sredstva
strošek30,250,000120,500,000210,625,000300,750,000381,750,000
Acc'd Depr-256,944-4,097,222-17,017,361-38,972,222-69,806,944
Neto osnovna sredstva29,993,056116,402,778193,607,639261,777,778311,943,056
SKUPAJ SREDSTVA34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441
OBVEZNOSTI IN KAPITAL
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Računi plačljivo38,485155,480277,531408,367534,185
Druge kratkoročne obveznosti50,00050,00050,00050,00050,000
Skupaj kratkoročne obveznosti88,485205,480327,531458,367584,185
Dolgoročne obveznosti26,250,000101,250,000165,000,000217,500,000250,875,000
Obveznosti skupaj26,338,485101,455,480165,327,531217,958,367251,459,185
Kapital
Skupno Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Vplačani kapital v4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Preneseni čisti dobiček3,108,60513,101,48525,750,50442,591,87264,099,256
Skupaj kapital8,108,60521,101,48535,750,50452,591,87274,099,256
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL34,447,091122,556,964201,078,035270,550,239325,558,441

Predvidena Denarni tok

FAST TOURING: Predvidena IZKAZ
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
POSLOVNE DEJAVNOSTI
Čisti dobiček3,108,6059,992,87912,649,01916,841,36821,507,385
Prilagoditve za zbliževanje neto dohodka
neto denarnih poslov, ki jih:
Sprememba:
Terjatve-102,968-313,022-326,552-350,055-336,629
Računi plačljivo38,485116,995122,051130,836125,818
Druga kratkoročna sredstva-25,000----
Amortizacija256,9443,840,27812,920,13921,954,86130,834,722
popis-30,250-90,250-90,125-90,125-81,000
Druge obveznosti50,000----
Čisti denarni tok, ki ga POSLOVANJU3,295,81713,546,88025,274,53338,486,88552,050,296
NALOŽBENJE
oprema-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
Čisti denarni tok, ki ga NALOŢBENJU-30,250,000-90,250,000-90,125,000-90,125,000-81,000,000
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
LTD posojila30,000,00090,000,00090,000,00090,000,00081,000,000
LTD odplačevanjem-3,750,000-15,000,000-26,250,000-37,500,000-47,625,000
Lastniški Prispevki5,000,0003,000,0002,000,000--
Izplačilo dividend-----
Čisti denarni tok, ki ga financiranju dejavnosti31,250,00078,000,00065,750,00052,500,00033,375,000
Čisti denarni tok povečal za obdobje4,295,8171,296,880899,533861,8854,425,296
Denarna sredstva na začetku obdobja-4,295,8175,592,6976,492,2307,354,115
Denarna sredstva na koncu obdobja4,295,8175,592,6976,492,2307,354,11511,779,411

Povzetek