Učinek: Fast Touring

Projekcije: Hitro Touring

[jwplayer config = "Enotno" playlistid = "1259"]

Vpliv na trg Fast Touring

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

[Tabela id = 41 /]

Predvidena Izkaz poslovnega izida

[Tabela id = 24 /]

Predvidena bilanca

[Tabela id = 25 /]

Predvidena Denarni tok

[Tabela id = 26 /]

Povzetek