Učinek: Academy

Projekcije: Academy

Vpliv na lokalno Akademiji za pomorstvo trgov letenja

Potencialni letnega neto dohodka po tržnem deležu

Predpostavke
 
 
 
 
 
Leto 1Leto 2Leto 3Leto 4Leto 5
pristanišča26140313475579
Plovila (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Piloti2581,4023,1264,7505,787
Piloti / četrtletje653517821,1881,447
Učilnice11368
Inštruktorji1491417

Predvidena Izkaz poslovnega izida

AKADEMIJA ZA POMORSKO LETA: Predvidena IZIDA
 
# Študentov2581,4023,1264,7505,787
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
Prodaja5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Obratovalni stroški-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
Bruto marža5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
Amortizacija-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G &-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Prihodki od obresti149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Odhodki za obresti-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Dohodek pred obdavčitvijo4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Davek-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Čisti dobiček2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Amortizacija30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Prihodki od obresti-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Odhodki za obresti108,675320,250525,875717,150892,675
Davek1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Čisti dobiček4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Predvidena bilanca

AKADEMIJA ZA POMORSKO LETA: bilance stanja
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
SREDSTVA
Kratkoročna sredstva
Preverjanje / varčevanje7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Terjatve53,411290,227647,167983,3251,197,973
popis3,4507,10011,15015,20019,650
Druga kratkoročna sredstva25,00025,00025,00025,00025,000
Skupaj gibljiva sredstva7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Osnovna sredstva
strošek3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Depr-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Neto osnovna sredstva3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
SKUPAJ SREDSTVA10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
OBVEZNOSTI IN KAPITAL
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Računi plačljivo2,06410,07022,51934,47741,958
Druge kratkoročne obveznosti50,00050,00050,00050,00050,000
Skupaj kratkoročne obveznosti52,06460,07072,51984,47791,958
Dolgoročne obveznosti3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Obveznosti skupaj3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Kapital
Skupno Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Vplačani kapital v4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Preneseni čisti dobiček2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Skupaj kapital7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Predvidena Denarni tok

AKADEMIJA ZA POMORSKO LETA: Predvidena IZKAZ
 
 
 
Yr 1Yr 2Yr 3Yr 4Yr 5
POSLOVNE DEJAVNOSTI
Čisti dobiček2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Prilagoditve za zbliževanje neto dohodka
neto denarnih poslov, ki jih:
Sprememba:
Terjatve-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Računi plačljivo2,0648,00612,44911,9577,481
Druga kratkoročna sredstva-25,000----
Amortizacija30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
popis-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Druge obveznosti50,000----
Čisti denarni tok, ki ga POSLOVANJU2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
NALOŽBENJE
oprema-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Čisti denarni tok, ki ga NALOŢBENJU-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
LTD posojila3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD odplačevanjem-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Lastniški Prispevki5,000,0003,000,0002,000,000--
Izplačilo dividend-----
Čisti denarni tok, ki ga financiranju dejavnosti8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Čisti denarni tok povečal za obdobje7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Denarna sredstva na začetku obdobja-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Denarna sredstva na koncu obdobja7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Povzetek