Nemoteno Transport: OTIF

Inovacije: ITF / OTIF

"... Več kot% 40 časa prevoza vzdolž Silk Road se je izgubil na mejah zaradi neustreznih postopkov."

Izjava Stefan Schimming

Generalni sekretar

OTIF

Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet