MARAD: Financiranje

Inovacije: ZDA / MARAD financiranja

Sredstva za morske infrastrukturne projekte, ne more priti iz vlade
sam. V času zaostrenih zvezni, državnih in občinskih proračunov za
predvidljivi prihodnosti, boljše in inovativne metode financiranja zasebnih
nuja.